Diplomerade uppfödare av ragdoll sedan
S*Willénkatten 2010
SE*Mångudinnan 2014


NYHETER


Hemsidan är under omarbetning p g a att katterierna S*Willénkatten och SE*Mångudinnan numera har en gemensam hemsida! Fullständigt färdig 1/2!

Kommande parningar 2022!VECKANS BILD

S*Grand Gathinoz XLNT Exelora


S*Willénkatten

PAW ACADEMY - Examinerad i kurserna
  


För mer info och intresse se sidan: Kontakt


E-mail
m.wallgren@outlook.com
willenkatten@gmail.com

 

Hemsidan uppdaterad: 2022-01-09

Antal besökare på hemsidan:
[counter]